Her türlü deniz, kara, hava araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek, nakliye  acenteliği yapmak, lojistik hizmeti vermek.

Şirket, yukarıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek maksadıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

1) Acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlama faaliyetinde bulunmak.

2) Her türlü emtianın ithalatını, ihracatını, ticaretini yapmak ve kiraya vermek,

3) Yurt içi ve yurt dışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

4) Tesisler kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,

5) Her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek,

6) Yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurt içi ve yurt dışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

7) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,

8) Yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak.

9) Sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

10) Marka, ihtira beratı, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, şirket namına tescil ettirmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.