Sağlık turizminin gelişmesi ve gelen hasta sayısının artması ile birlikte Sağlık Bakanlığı sağlık turizmi alanında yasal mevzuatlar yayınlayarak hem sağlık turizminde yaşanan sorunları …

Sağlık turizmi alanında faaliyet göstermek isteyen Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Acentelerin hukuki yeterliliklerini sağlamak ile mevzuata uyum süreçlerini geliştirmek için bünyemizde….

Sağlık Turizmi alanında faaliyet gösteren Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Acentelerin hem kendi aralarında hem de “uluslararası hasta” (sağlık turisti) arasında gerçekleştirilecek sözleşmelerin bünyemizde bulunan Avukatlar vasıtasıyla …