YDM Grup olarak verdiğimiz danışmanlık hizmeti;

1-Resmi ve özel kamu kurum, kuruluşlara, firmalara; İmalat sanayi, inşaat, turizm, gıda, tarım, hayvancılık, hizmet ve diğer sektörlerde iş fikirleri üretme, geliştirme, fizibilite etüdü, yönetim ve stratejik planlama, finans ve yatırım danışmanlığı yapmak,

2-Vergi, sigorta, ticaret, iş, teşvik, hibe ve destek danışmanlığı, yurtiçi ve yurt dışında ortak girişim, iş ortaklığı, konsorsiyum, anonim, limited şirketi gibi şirket ve ortaklıkların kuruluş, genel kurul, tasfiye işlemleri, şirket alım- satım işlemlerinde anlaşma öncesi inceleme, satış sözleşmesinin hazırlaması, satış sonrası şirket birleştirme veya bölünme işlemlerinde danışmanlık yapmak planlama ve hukuk danışmanlığı yapmak,

3-Turizm Yatırım ve İşletme Belgesi almak, revize ve tamamlama vizesini yaptırmak, Seyahat acentesi işletme belgesi almak, çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu hazırlamak, ISO belgesi, Uluslararası standartlarda kalite yönetim sistemi, çevre ve yönetim sistemi, marka patent tescil işlemleri, iş sağlığı ve iş güvenliği yönetimi sistemi, gıda güvenlik yönetimi, AR-GE sistemi kurmak, belgelendirme konusunda çalışmalar yapmak, TSE ‘ TSEK Ürün Belgelendirme, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, CE Belgesi, Garanti belgesi, Satış Sonrası yeterlik belgesi, Servis sözleşmeleri, Garanti Muafiyet belgesi almak ve gerekli işlemleri yürütmek,

4-Reklam tanıtım basım ve yayım hizmetleri vermeyi kapsamaktadır.