YDM Grup, her biri sağlık hukuku ve kişisel verilerin korunması hukuku alanlarında uzmanlaşmış avukat, süreç danışmanı ve bilgi teknolojisi uzmanlarından oluşan …

Sağlık kurumunun mevzuata uygun bir şekilde kurulumu, sözleşmelerinin hazırlanması ile devletle olan ilişkilerinin yönetimi, devlet ile olan protokollerinin hazırlanması…

Hem hastanenin hem de hastane bünyesinde yer alan sağlık çalışanlarının tıbbi müdahaleleri sırasında hastaya verebilecekleri zararlar sonucunda …