Özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yaparak her türlü kongre, panel, lansman, açılış ve benzeri konularla ilgili organizasyonlar düzenlemek ve aracılık etmek.