Resmi ve özel kamu kurum, kuruluşlara, firmalara; İmalat sanayi, inşaat, turizm, gıda, tarım, hayvancılık….

Yurt içi ve yurt dışında İnşaat taahhüt ve tedarik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak…

Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşlara her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı kiralanmasına aracılık …

Her türlü bilgisayar yedek malzeme sarf malzeme alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, bilişim ve yazılım hizmeti vermek…

Her türlü konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler

Özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yaparak her türlü kongre, panel, lansman, açılış ve benzeri konularla ilgili organizasyonlar…

Her türlü deniz, kara, hava araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak…

Her türlü gıda maddelerinin üretimi, alımı, satımı pazarlaması ithalatı ve ihracatını yapmak.

Her türlü hammadde, yarı kıymetli ve kıymetli taşların, maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması işlenmesi, çıkartılması, işletilmesi…

Her türlü ürünün ithalatını, ihracatını, ticaretini yapmak ve kiraya vermek

Firmalar için yaptığımız çalışmaları keşfedin.

Yönetim Yaklaşımı Belirleme yönetim

Yönetim Yaklaşımı Belirleme

Yönetim, uygarlıkla birlikte doğmuştur,insanların varlığıyla oluşur,bir grup sürecidir, sosyal niteliğe sahiptir. İşb

Kurumsal İstatistik kurumsal

Kurumsal İstatistik

YDM Grup firmanların her türlü verilerinin  istatistik açıdan incelenmesi bu verilerden analizler çıkartarak firmalar

Risk Yönetimi Business people meeting to discuss the situation on the market

Risk Yönetimi

Risk yönetimi firmaların ileride ortaya çıkacak risklerini, tespit ve analiz edip ayrıntılı bir şekilde değerlendirer