Her türlü hammadde, yarı kıymetli ve kıymetli taşların, maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması işlenmesi, çıkartılması, işletilmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek ve kiraya vermek.