Sektörel Analiz Çalışmaları

Projects

Firmaların  mevcut yapısına ve ihtiyaçlarına uygun olarak, ilk adımdan son adıma kadar her alanı kapsayıcı ve her kuruma özel bir süreç olarak analiz çalışmaları yürütmekteyiz.

Ürün, Sektör ve Pazar Analizleri danışmanlığı, yeni bir ürün/hizmet üretmek, yeni bir pazara/sektöre girmek, mevcut bir ürün/hizmeti geliştirmek ya da mevcut pazarda/sektörde bir geliştirme yapmak amacıyla, masa başı ya da sahada araştırma, inceleme, gözlem, veri toplama, doküman elde etme, analiz, planlama, strateji geliştirme vb. çalışmaları kapsar.

– Sektör ve Pazar Analizi

– Ürün Analizi

– Hizmet Analizi

– Hedef Kitle Analizi

– Rakip Analizi

– Mevzuat Takibi

– Trend Analizi

– Pazara Giriş, Tutunma ve Genişleme Stratejileri