İnsanların yaşamında asla önemini kaybetmeyecek sektörlerden birisi olan gıda ve içecek sektörü ülkemiz açısından çok büyük önem arz etmekte ve ticarette büyük yer kaplamaktadır. Genç ve artan nüfusa sahip Türkiye’de hem üretim hem de tüketim alanında artış gözlenmektedir. Türkiye Tarımsal ürün çeşitliliği dikkate alırsak gerek ihracatta gerekse ithalatta büyük fırsatlar bulundurmaktadır.

Yaklaşık 6 milyon olan çiftçimizin ürün ve emekleriyle  gıda sektörü ülke ekonomisinde önplana çıkmaktadır.

Küreselleşen dünyamızda yurtdışında bulunan bir çok ürünün ülkemize girebildiği gibi  ülkemizde üretilen ürünlerin yurtdışına gönderilmesi daha da önemlidir.

YDM Grup Yurtiçi ve Yurtdışı önemli noktalarla olan bağlantılarıyla gıda ve içecek sektöründe kaliteli, sağlıklı, güvenilir hizmet vermektedir.