Performans Yönetimi

Projects

Performans yönetimi, şirketin kaynakları, finansal yapısı, çalışanları gibi şirket bileşenlerinin tümünden  daha iyi bir sonuç elde etmek için kullanılan araçlardan biridir. Performans yönetiminin amacı ise çalışanların motivasyonlarının ve becerilerinin geliştirilmesi, işe olan aidiyet ve sorumluluk duygusunun güçlendirilmesi ve buna bağlı olarak şirketin etkinlik ve başarısının artırılmasıdır.

Performans yönetimi Ücretlendirme, terfi, transfer, işten çıkarma, kariyer planlama, eğitim, geliştirme, rehberlik, danışmanlık,İş tatmini, motivasyon, hedeflerin saptanması gibi personel bakımından incelendiği gibi ayrıca firmanın üretim,satış, pazarlama gibi finansal perfomansları da ele alır.

YDM Grup firmaların uygulamakta olan performans yönetim sistemlerinin potansiyellerini en üst noktada geliştirip daha iyi bir şekilde değerlendirilmelerini sağlamaktadır.