Birlikte çok daha güçlüyüz. Siz de bize katılın Daha Fazla Bilgi →

HABERLER

FİRMANIZI KORUMAK İÇİN KVKK HUKUK DANIŞMANLIĞI

HABERLER

YDM Grup, her biri alanında uzmanlaşmış avukat, süreç danışmanı ve bilgi teknolojisi uzmanlarından oluşan donanımlı kadrosu ile kişisel verilerin korunmasına yönelik kanunlara uyum danışmanlığı vermektedir. Regülasyonlara ve uluslararası kabul görmüş iyi uygulama standartlarına uyumunuzu sağlamak için yerinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Kurumunuza ait süreçlerin; yasalara ve standartlara uygunluğu açısından değerlendirilmesinin yanı sıra, bilişim teknolojileri açısından gerekliliklerini de tespit etmekte ve siber güvenlik seviyesini arttırmaya yönelik gerekli danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

KİŞİSEL VERİ VE KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ NEDİR?
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kurum ya da şirketlerce günlük olarak işlenen kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir ve kanunda düzenlenen kurallara uygun olmalıdır.

UYUM SÜRECİ NASIL SAĞLANIR?
Uzmanlarımız ile beraber öncelikle kurumunuz bünyesindeki durum tespitini yaparak, tarafınıza tespit edilen ve yapılması gerekenler yönünde detaylı bir rapor hazırlarız. Bu rapordan sonra konu başlığına göre ilgili uzmanlar diğer taraflarla uyumluluk içerisinde işletmeniz adına KVKK’ya uyumluluk iyileştirmelerini hazırlayıp, hayata geçirilmesini takip eder. İşletmenin güncel olarak KVKK uyumluluğu sağlanmasının devamında, gelişen mevzuat ve yasal düzenlemelere dayalı olarak, gerekli güncellemeleri sizler adına yapar ve raporlar. Diğer taraftan sürecin tamamında hayata geçirilen tüm uyumluluk süreçlerinin uygulamadaki durumunun ölçülmesi açısından farklı testlere tutularak sürecin her daim güncel uygulama olarak kurumda yönetiliyor olmasını sağlar.

KVKK HUKUK DANIŞMANLIĞI
Hukuk danışmanlığı kurumunuzun tüm süreçlerinin hukuki analize tabi tutulması aşamasıdır. Aslında tüm departmanların günlük olarak işledikleri kişisel verilerin hukuk profesyonellerimiz tarafından gerçekleştirilen hukuki analiz ile tanımlanması işlemidir de denilebilir. Hukuk danışmanları veri sorumlusu ile birlikte gerekli politikaları oluşturmaktadır.

ŞİRKETLERDE/KURUMLARDA KVKK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Şirketlerde/Kurumlarda KVKK eğitimi, KVKK ile ilgili yasal mevzuata uymayanlar hakkında uygulanan idari ve cezai yaptırımlar sebebiyle oldukça önemli bir konudur. KVKK’ya aykırı olarak hareket edildiği takdirde verilecek ceza kişisel olarak kalmayıp şirketin yönetimini de ilgilendirmektedir. Bu sebeple; şirketlerin eğitim alma, kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası oluşturma ve iş yerinde bir veri sorumlusu bulundurma gibi belirli yükümlülükleri vardır. Benzer şekilde mevcut kişisel verilerin yok edilmesi, silinmesi veya anonim hale getirilmesine yönelik yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik doğrultusunda iş yerinde kişisel veri işleme envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlanması gerekmektedir.

Kişisel verileri koruma kurulu kendi inceleme yapabileceği gibi herhangi birinin şikayeti üzerine de inceleme yapmak zorundadır. KVKK farkındalığı arttıkça kurula yapılacak olan ihbarların da sayısında önemli bir artış gözlemlenebilecektir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu yaptığı incelemeler sonucunda KVKK’nın ihlal edildiği hallerde 20.000,00 TL ile 1.000.000,00 TL arasında para cezası uygulayabilmekte ve bu durum şirketleri zora sokabilmektedir. Bu durum dahi KVKK eğitimini ve danışmanlığını ön plana çıkaracak durumlardan bir tanesidir.

Detaylı bilgi almak için iletişim ;

Telefon : 0532 468 30 96 E-posta: yukselbinici01@gmail.com

 

YDM Grup deneyimli kadro ve geniş iş ağı ile gücünüze güç katar...