Birlikte çok daha güçlüyüz. Siz de bize katılın Daha Fazla Bilgi →

HABERLER

KOSGEB’TEN KOBİLERE 5 MİLYON DESTEK

HABERLER

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB), KOBİ TEKNOYATIRIM programı kapsamında 2019 yılı boyunca Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek verecektir.

 YDM Grup olarak KOSGEB  KOBİ TEKNOYATIRIM Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmelere proje danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Detaylı bilgi almak için iletişim ; Telefon : 0532 468 30 96    E-posta: yukselbinici01@gmail.com

Programın Amacı: Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapacağınız yatırımlarının desteklenmesidir.

Programın Kapsamı: KOBİ Teknoyatırım Destek Programı “Teknoloji Alanları Tablosunda” belirlenen Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 500 Bin TL’ ye kadar, Orta-Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 5 Milyon TL’ye kadar desteklenecektir.

Başvuru Şartları:

  • En az 1 yıldır faaliyette olan,
  • En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan
  • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

Program kapsamında 5 alanda verilecek destekler ve destek oranları şöyle:
Makine-teçhizat: (Destek oranı %100 (% 60 geri ödemesiz + yüzde 40 geri ödemeli)). Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 ilave edilir.
Üretim hattı tasarım giderleri desteği: (% 60 geri ödemesiz.)
Yazılım giderleri desteği: (% 60 geri ödemesiz.)
Eğitim ve danışmanlık desteği:(% 60 geri ödemesiz.)
Tanıtım-pazarlama giderleri desteği: (% 60 geri ödemesiz.)

 

 

YDM Grup deneyimli kadro ve geniş iş ağı ile gücünüze güç katar...