Birlikte çok daha güçlüyüz. Siz de bize katılın Daha Fazla Bilgi →

HABERLER

TKDK- IPARD HİBE PROJELERİ BAŞVURULARI BAŞLADI

HABERLER

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 16 Şubat 2019 tarihinde IPARD II Programı Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmıştır. Tecrübeli ve güçlü kadromuz ile YDM Grup olarak IPARD Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmelere proje danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

Detaylı bilgi almak için iletişim ; Telefon : 0532 468 30 96    E-posta: yukselbinici01@gmail.com

5. Başvuru Çağrı İlanı olarak adlandırılan programla, hayvancılık, işletme ve pazarlama yatırımlarına yüzde 70’e kadar hibe desteği, sağlanıyor. Bu kapsamda; Meyve ve sebze soğuk hava depoları, paketleme işletmeleri, Tavuk, hindi, kaz gibi kanatlı eti, yumurta üretim tesisleri, süt işleme tesisleri, süt toplama merkezleri, peynir altı suyu işleme tesisleri, et kesimhaneleri, parçalama ve işleme tesisleri, inek, manda, koyun, keçi gibi süt üretim tesisleri, sığır, manda, koyun, keçi gibi kırmızı et üretim tesisleri,  su ürünleri işleme vb tesisleri desteklenmektedir.

Başvuru tarihleri sektörüne göre aşağıda verilmiştir.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar şunlardır;

-Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
-Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
-Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
-Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

Projelere %40-70 Destek oranı ile ayrılan bütçe 170 milyon avro’dur

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar için başvurular 08.04.2019 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.Online Proje Başvuru Sistemi 14.05.2019 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 17.05.2019, saat 18:00’dir

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

-Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
-Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
-Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
-Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
-Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Projelere %40-50 Destek oranı ile ayrılan bütçe 80 milyon avro 

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar için Başvurular 08.04.2019 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 21.05.2019 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 24.05.2019, saat 18:00’dir.

Verilecek hibe ile ilgili  daha ayrıntılı bilgiler aşağıda açıklanmaktadır.

 

TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR (SEKTÖR 101)

 

BAŞVURU KABULTARİHİ:  08 Nisan 2019 – 14 Mayıs 2019

 1. IPARD AMAÇ:

IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

 1. GENEL VE SPESİFİK AMAÇLAR:
 1. Tedbirin Genel Amaçları:

■ Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak.

■ Fiziki sermayenin geliştirilmesi aracılığıyla, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme amacıyla, ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmayı desteklemek.

■ Kaynakların verimli kullanımını ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını desteklemek.

2.Tedbirin Spesifik Amaçları:

■ Birincil tarım ürünlerinin üretiminde tarım işletmelerinin genel performansını iyileştirmek ve işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dahil olmak üzere rekabet güçlerini artırmak.

■ Çevrenin korunması ve hayvan refahı konularında ilgili AB standartları ile uyum sağlamak.

 1. UYGUN HARCAMA TUTARI:

■ Süt, et ve yumurta sektörleri için en az 5.000 avro en fazla 500.000 avro,

■ Broyler ve hindi sektörleri için en az 5.000 avro en fazla 250.000 avro,

■ Kaz sektörü için en az 5.000 avro en fazla 125.000 avrodur.

ÖNEMLİ: Beşinci Çağrı İlanı çerçevesinde, Avro ve Ulusal para birimi arasındaki dönüşüm için kullanılacak DÖVİZ KURU 1 Avro=6,04 TL’dir.

 1. DESTEK KAPSAMINDAKİ İLLER:

Afyon* Ağrı* Aksaray* Amasya* Ankara* Ardahan* Aydın* Balıkesir* Burdur* Bursa* Çanakkale* Çankırı* Çorum* Denizli*  Diyarbakır* Elazığ* Erzincan* Erzurum* Giresun* Hatay* Isparta* K.Maraş Karaman* Kars *Kastamonu* Konya *Kütahya* Malatya* Manisa *Mardin* Mersin* Muş*Nevşehir* Ordu *Samsun *Sivas* Şanlıurfa* Tokat* Trabzon *Uşak* Van *Yozgat

 1. DESTEK ORANLARI: Destek, Uygun Harcamalar Toplamının % 40 -70’i arasında
 1. Yeni İşletmeler ve kapasite artırımı yapan mevcut tarımsal işletmeler için toplam uygun harcama tutarının % 40’ı Başvuru sahibine hibe olarak verilecektir.
 2. b. Kapasite artırımı yapmayan mevcut tarımsal işletmeler için toplam uygun harcama tutarının  % 50’si Başvuru sahibine Hibe olarak verilecektir.

Ayrıca;

 • Başvuru sahibi 40 yaşın altında ise destek oranı % 5 artacaktır.
 • Dağlık alanda ise destek oranı % 5 artacaktır.
 • Başvuru sahibi hem 40 yaşın altında hem de başvuru alanı dağlık alanda ise destek oranı % 10 artacaktır.

Destek Oranının Belirlenmesi ile İlgili Örnekler;

 1. Süt üreten tarımsal işletmelerde, 10 baş süt ineği kapasitesine sahip bir işletme, sunacağı proje ile kapasitesini 50 baş süt ineğine çıkarıyorsa destek oranı % 60, Sunacağı proje ile kapasitesinin 50 baş süt ineğinden fazla olması durumunda destek oranı % 40 olarak belirlenecektir.
 2. Kırmızı et üreten tarımsal işletmelerde 50 baş sığır kapasitesine sahip bir işletme sunacağı proje ile 100 baş sığır kapasitesine çıkıyorsa destek oranı % 40, Kapasite artırımı yapmayan mevcut tarımsal işletmeler için, kamu katkısı toplam uygun harcama tutarının %50’si olarak belirlenecektir.

 

SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER İÇİN;

 • 60 baş süt ineği kapasitesi aşılmamak kaydıyla hazırlanan projeler kapasite artırımı yapmayan mevcut işletme olarak değerlendirilir. Bu durumda,destek oranı % 50 olacaktır.
 • 60 baş inek kapasitesi üzerinde olacak şekilde planlanan projeler kapasite artırımı yapan mevcut işletme olarak değerlendirilir. Bu durumda, destek oranı % 40 olacaktır.

 

ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER İÇİN;

 • 12 aydan 18 aya kadar beher 35 baş besi sığırı kapasitesi aşılmamak kaydıyla hazırlanan projeler kapasite artırımı yapmayan mevcut işletme olarak değerlendirilir. Bu durumda destek oranı % 50 olacaktır.
 • 35 baş besi sığırı kapasitesinin üzerinde olacak şekilde planlanan projeler kapasite artırımı yapan mevcut işletme olarak değerlendirilir. Bu durumda destek oranı % 40 olacaktır.

 

 1. UYGUN HARCAMALAR: Yatırım kapsamında yapım işleri, makine-ekipman alımı, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.

Kurulu veya kurulacak tesisin elektrik ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumuna da destek verilmektedir. Ancak bu destekten yararlanmak için ilgili elektrik dağıtım şirketinden bağlantı anlaşması alınması gerekmektedir.

Elektrik ihtiyacını (öztüketim) karşılamaya yönelik yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında şebekeye bağlı olmayan (off-grid) sistemler desteklenmemektedir.

 

 1. KİMLER BAŞVURABİLİR:

kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, aşağıda belirtilen sistemlere kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerdir;

■ Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya

■ Ulusal Hayvan Kayıt Sistemi

Kamu hissesi %25’ den fazla olan tüzel kişilikler başvuramaz.

 

 1. DESTEKLENECEK YATIRIMLAR:

SÜT

■ En az 10, en fazla 120 süt ineği, veya

■ En az 5, en fazla 50 süt veren manda, veya

■ En az 50, en fazla 500 süt veren koyun, veya

■ En az 50, en fazla 500 süt veren keçi.

 

KIRMIZI ET

■  En az 30, en fazla 250 sığır, veya

■ E n az 10, en fazla 50 manda, veya

■ E n az 100, en fazla 500 koyun, veya

■ E n az 100, en fazla 500 keçi.

 

KANATLI ETİ

■ E n az 5.000, en fazla 50.000 broyler, veya

■ E n az 1.000, en fazla 8.000 hindi, veya

■ E n az 350, en fazla 3.000 kaz.

Kanatlı eti üreten işletmeler sektöründe “broyler” başvurularında kapasite artırımı içermeyen aktif mevcut işletmeler bütün IPARD uygulama illerinde destek kapsamında iken; yalnızca Erzincan, Sivas ve Elazığ illerinde yeni işletmeler destek kapsamındadır.

 

Hindi ve kaz kapsamında yapılacak başvurularda yeni ve mevcut işletmeler (kapasite Artırımı dahil) Tüm IPARD illerinde destek kapsamında olmaya devam etmektedir.

 

YUMURTA

■ En az 20.000, en fazla 100.000 yumurta tavuğu,

■ Yumurta üretiminde aktif olan ve aşağıdaki şartları karşılayan sadece mevcut tarımsal işletmeler, kapasitelerini artırmamak şartıyla uygun olarak değerlendirilmektedir.

 • Tesislerinde ve ekipmanlarında yenileme ihtiyacı bulunan veya,
 • Tesislerini yerleşim bölgelerinden uzak bir alana taşıyan,
 • Hayvan refahı koşullarını yerine getirmek amacıyla mevcut tarımsal işletmeler, kapasitelerini artırmadan, yumurta tavukları için binalarını genişletebilirler.
 • İşletmenin taşınması durumunda, mevcut tarımsal işletmenin başvuru sahibine ait olması gerekmektedir.

 

 1. BAŞVURU SAHİBİNİN SAĞLAMASI GEREKEN ŞARTLAR:
 • Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahipleri, TKDK tarafından son ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.
 • Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı (son ödemenin yapıldığı) tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.
 • Başvuru sahibi (tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).
 • Başvuru sahibinin nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihte Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine (HKS) kayıtlı olmalıdır.
 • Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) ziraat, veterinerlik veya ilgili diğer uzmanlık alanındaki bir ziraat meslek lisesi, meslek yüksekokulu veya üniversite diploması ile (master veya doktora dahil) ya da ilgili ulusal kayıt sistemleri tarafından belgelenebilecek şekilde tarım ya da ilgili diğer uzmanlık alanında minimum üç yıl çalışma deneyimi ile yeterliliğini kanıtlamalıdır.
 • Nihai ödeme talebinin yapıldığı tarihe kadar, tarımsal işletmeler çevre koruma ve hayvan refahı konularındaki minimum ulusal gereklilikleri yerine getirmek zorundadırlar.
 • Yatırım döneminin sonunda, desteklenen yatırımlar, yatırımın kapsamı ile ilgili olan hayvan refahı ve çevre koruma konularındaki ilgili AB standartları ile uyum sağlamalıdır.
 • Bu tedbir kapsamında, sıralama kriterlerinden 30 puandan az alan başvuru sahipleri uygun olarak değerlendirilmeyip reddedilecektir.
 • Başvuru sahibi gerçek kişi ise gerçek kişi adına, tüzel kişilik ise tüzel kişilik adına ÇKS veya HKS kaydı bulunması gerekmektedir. Bu koşula ilave olarak, başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise tüzel kişiliği TKDK nezdinde temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) mesleki yeterlilik kriterini sağlamalıdır.

 

 

IPARD PROGRAMI 101 SEKTÖRÜ SIRALAMA KRİTERLERİ

 

S. NO KRİTER KRİTER PUANI MAKSİMUM PUAN
1 Sektör Toplam Uygun Harcama Tutarı 30
Süt, Kırmızı et ve

Yumurta tavukçuluğu

sektörleri için;

400.000 Avrodan fazla ise; 0
300.000 Avro ile 400.000 Avro (dahil) arasında ise; 10
200.000 Avro ile 300.000 Avro (dahil) arasında ise; 20
200.000 Avroya eşit ya da  200.000 Avrodan az ise; 30 30
1 Kanatlı eti

sektöründe broyler ve hindi için;

200.000 Avrodan fazla ise; 0
150.000 Avro ile 200.000 Avro (dahil) arasında ise; 10
100.000 Avro ile 150.000 Avro (dahil) arasında ise; 20
100.000 Avroya eşit ya da  100.000 Avrodan az ise; 30
Kanatlı eti

sektöründe kaz için;

100.000 Avrodan fazla ise; 0
60.000 Avro ile 100.000 Avro (dahil) arasında ise; 10
25.000 Avro ile 60.000 Avro (dahil) arasında ise; 20
25.000 Avroya eşit ya da  25.000 Avrodan az ise; 30
2 Başvuru sahibi veya tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler (tüzel kişilikler için) kadın ise 10 10
3 Başvuru mevcut aktif tarımsal işletmelerin modernizasyonunu kapsıyor ise 20 20
4 Başvuru sahibi yatırım uygulama alanının sahibi ise 10 10
5 Başvuru sahibinin IPARD kapsamında imzalanmış bir sözleşmesi yok ise 10 10
6 Başvuru sahibi gerçek kişi veya üretici örgütü veya üretici örgütünün hakim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise 20 20
TOPLAM 100 100

 

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR (SEKTÖR 103)

 

BAŞVURU KABULTARİHİ: 08 Nisan 2019 – 21 Mayıs 2019

 1. IPARD AMAÇ:

IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

 1. GENEL VE SPESİFİK AMAÇLAR:

Tedbirin Genel Amaçları:

 • Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak.
 • Aşağıda belirtilenler aracılığıyla, gıda işleme sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkıda bulunmak ve iç pazarda daha kolay rekabet etmelerini sağlamak;
 • Tarımsal ürünler için yeni pazar fırsatları yaratılması,
 • Yeni teknolojiler ve inovasyonun benimsenmesi,
 • AB standartlarına uyum konusuna önem verilmesi

 Tedbirin Spesifik Amaçları:

 • Atıkların tasfiyesi ve atıkların işlenmesiyle atıkların ekonomiye dahil edilmesi, yenilebilir enerjilerin kullanılması ve çevre dostu yatırımların desteklenmesi.
 • Yeni işler yaratarak istihdama katkı sağlanması.

Sektörler Özelinde Spesifik Amaçlar;

 • Süt toplama ve süt ve peynir altı suyu işleme soğuk zincirinin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli süt toplama merkezleri ve süt işleyen işletmelerin üretim kapasitelerinin artırılması ve süt ürünlerinin kalitesinin geliştirilmesi.
 • Orta ölçekli süt veya peynir altı suyu işleyen işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve bu tesislerin çevresel standartlar ile uyumlarının sağlanması.
 • Peynir altı suyunu atık yerine süt ürünü olarak değerlendirerek peynir altı suyunun ekonomik değerinin artırılması, peynir altı suyundan kaynaklanan çevresel kirliliğin önlenmesi.
 • Sığır, manda, koyun ve keçiler için kesimhaneler kurulması.
 • Sığır, manda, koyun, keçi ve kanatlılar için mevcut kesimhanelerin ve et işleme tesislerinin renovasyonu.
 • Su ürünleri işleme konusunda, AB standartlarına ulaşmak ve hasat sonrası kayıpları asgari düzeye indirmek için soğuk zincirin kurulması. Küçük ve orta ölçekli işleme kuruluşları, kapasitelerinin artırılması ve süreçlerinin modernizasyonunu.
 • Ayrıca, su ürünleri işleme kuruluşlarının işletme maliyetlerinin azaltılması için ürün yelpazelerinin genişletilmesi ve işleme teknolojilerinin iyileştirilmesi.
 • Meyve ve sebze sektöründe; hasat sonrası kayıpların azaltılması, soğuk hava depolama ve kurutma tesisleri kapasitelerinin geliştirilmesi ve işletmelerin AB standartlarına uyumunun sağlanması; çevreyi kirleten üretim süreçlerinin ortadan kaldırılması.
 1. UYGUN HARCAMA TUTARI:

Süt (peynir altı suyu dahil) ve Et sektörleri için en az 30.000 avro ve en fazla 3.000.000 avro,

Süt toplama merkezleri için en az 30.000 avro ve en fazla 1.000.000 avro,

Meyve ve sebze sektörü için en az 30.000 avro ve 1.250.000 avro,

Su ürünleri sektörü için en az 30.000 avro ve en fazla 1.500.000 avro.

ÖNEMLİ: Beşinci Çağrı İlanı çerçevesinde, Avro ve Ulusal para birimi arasındaki dönüşüm için kullanılacak DÖVİZ KURU 1 Avro=6,04 TL’dir.

 1. DESTEK KAPSAMINDAKİ İLLER: Afyon* Ağrı* Aksaray* Amasya* Ankara* Ardahan* Aydın* Balıkesir* Burdur* Bursa* Çanakkale* Çankırı* Çorum* Denizli* Diyarbakır* Elazığ* Erzincan* Erzurum* Giresun* Hatay* Isparta* K.Maraş Karaman* Kars *Kastamonu* Konya *Kütahya* Malatya* Manisa *Mardin* Mersin* Muş*Nevşehir* Ordu *Samsun *Sivas* Şanlıurfa* Tokat* Trabzon *Uşak* Van *Yozgat

 1. DESTEK ORANLARI:
 • Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişiler için bildirilen uygun harcama tutarının %50’si nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.
 • Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişilikler için ise bildirilen uygun harcama tutarının %40’ı nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.
 • Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Bu ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için geçerlidir.
 1. UYGUN HARCAMALAR:

Yatırım kapsamında yapım işleri, makine-ekipman alımı, hizmet alımı (genel harcamalar) ve görünürlük harcamaları destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalardır.

Tüm Sektörler İçin Ortak Olan Uygun Harcamalar;

 • AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman,
 • HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar,
 • Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar,
 • İşletmenin kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı ve inşaat işleri,
 • Paketleme için ekipman satın alınması,
 • Ürün ve işleme yönetimi için bilişim teknolojileri donanım ve yazılımları.
 1. KİMLER BAŞVURABİLİR:
 • 2012/3834 nolu Yönetmelikte ve bu yönetmeliğin sonraki değişikliklerinde küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüm tüzel kişiler ve gerçek kişiler.
 • KOBİ’ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:
 1. Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 2. Orta Büyüklükteki İşletme: İ ki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 • Eğer başvuru sahibi tüzel kişi ve şirket/gerçek kişi ise, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına üye olmalıdır. (KOSGEB)
 1. DESTEKLENECEK YATIRIMLAR:

Süt ve Süt Ürünleri

 • Süt işleyen işletmeler yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, en fazla 70 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Süt toplama merkezleri yatırımın sonunda günlük en fazla 70 ton toplama kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Peynir altı suyu işleyen işletmeler yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, en fazla 200 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır. Mevcut işletmeler destek kapsamında değildir.
 • Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen (çiğ süt hariç) ve yapısal standartları (EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır.

Et ve Et Ürünleri

Kırmızı Et Kesimhaneleri :

 • Sadece sığır ve manda kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 30 baş, en fazla 500 baş,
 • Sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 50 baş ve en fazla 4.000 baş,
 • Kesimhanede sığır, manda ve koyun/keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, sığır, manda ve koyun/keçi için belirtilen maksimum ve minimum limitler karşılanmalıdır.

Kanatlı Eti Kesimhaneleri:

 • Saatte en az 1.000 tavuk ve en fazla 5.000 tavuk kapasitesi veya,
 • Saatte en az 100 ve en fazla 1.000 hindi ya da kaz
 • İşletmelerin kapasite artırımı için yapacağı yatırımlar uygun değildir.
 •   Yeni kanatlı kesimhanelerinin kurulması sadece Kastamonu, Mersin ve Çankırı illerinde desteklenmektedir.

Et İşleme:

 • En az 0,5 ton, en fazla 5 tonluk günlük kurulu işleme kapasitesi.
 • Kırmızı et ve kanatlı etinin işlenmesi konusunda, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir ve yeni işletmelerin kurulması

Parçalama Tesisleri:

 • Tesislerin, en az 0,5 ton ve en fazla 5 tonluk toplam günlük kurulu parçalama kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Kanatlı eti parçalama tesislerinde, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir.
 • Yeni kanatlı eti parçalamada tesislerinin kurulması sadece Kastamonu, Mersin ve Çankırı illerinde desteklenmektedir.
 • Bir yatırımın aynı anda et işleme ve/veya kesimhane ve/veya parçalama tesislerini veya üçünü birden içermesi durumunda, bu yatırım, yukarıda belirtilen kesimhaneler, parçalama tesisleri ve et işleme tesisleri için gerekli tüm kriterlerini karşılamalıdır.
 • Bir yatırımın aynı anda et işleme ve/veya kesimhane ve/veya parçalama tesislerini veya üçünü birden içermesi durumunda, bu yatırımın, yukarıda kesimhaneler, parçalama tesisleri ve et işleme tesisleri için listelendiği üzere, gerekli tüm kriterleri karşılaması gerekmektedir.
 • Et işleme söz konusu olduğunda, işletme 852/2004 nolu Komisyon Tüzüğünün (AB) 2m maddesinde tanımlanan şekilde işlemeyi (ısıtma, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, marinasyon, kurutma, ekstakte etme, ekstrüzyo veya bunların kombinasyonunun ilk ürüne uygulanarak değiştirilmesi) gerçekleştirilmelidir.
 • Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen ve yapısal standartları (EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır.

            Su Ürünleri

 • İşletme, en az 100 ton/yıl ve en fazla 2.000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı, yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları üretim kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Yatırımlar, karada gerçekleştirilen hizmetler olmalıdır.
 • İnsan tüketimine yönelik olmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri ile ilgili yatırımlar uygun değildir. Fakat su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünlerinin (insan tüketimine yönelik olanlar) atıklarının işleme ve pazarlamaları ile ilgili yatırımlar uygundur.
 • Yatırım döneminin sonunda yatırım, iş güvenliği, AB hijyen ve yapısal standartları (EC 852/2004, EC 853/2004’e istinaden) ve AB çevre standartlarını karşılamalıdır.

            Meyve ve Sebze

 • İşletme, 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi” Kanunu ve bu Kanunun müteakip değişiklikleri tarafından öngörülen koşulları karşılamalıdır.
 • Üretici örgütleri (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu tarafından tanınan), 5957 sayılı Kanunda verilen tanımlara uymak zorundadırlar.
 • Yatırımlar, 1308/2013 nolu Konsey Tüzüğü, Ek I, Bölüm IX’da tanımlanan (tkdk.gov.tr ’de yayınlanan meyve-sebze listesi), meyve ve sebzelerin depolanması, tasnif edilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi hükümleri ile uyumlu olmalıdır.
 • Soğuk hava depolarının toplam kapasitesi en fazla 10.000 m³ olmalıdır. Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişilerin yaptığı başvurular için üst limit şartı aranmayacaktır.
 1. BAŞVURU SAHİBİNİN SAĞLAMASI GEREKEN ŞARTLAR:
 • Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuruyu sundukları anda başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
 • Başvuru sahipleri, TKDK tarafından nihai ödemenin yapılmasından sonra 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini ve önemli bir değişikliğe maruz kalmamasını temin etmek zorundadırlar.
 • Başvuru sahipleri (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 18 yaşını doldurmuş olmalı ve 65 yaşından büyük olmamalıdır.
 • Kiralanmış bir mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi yatırımın tamamlandığı (son ödemenin yapıldığı) tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır.
 • Başvurunun yapıldığı tarihte, yeni işletmeler istisna olmak kaydıyla, başvuruya konu olan işletmeler aşağıda belirtilen mevzuat ile uyumlu olmalıdır.

– 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu.

– 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

– 2872 sayılı Çevre Kanunu.

– 25902 sayılı ve 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İşYeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik.

 • Yeni bir işletme kurulumu söz konusu ise başvuru sahibi, yukarıda belirtilen mevzuat ile uyumu son ödeme öncesinde sağlanmalıdır.
 • Yeni işletme kurulması, başvuru aşamasında ilde kapasite fazlası bulunmaması şartıyla, süt ve süt ürünleri, kırmızı et kesimhaneleri, kırmızı et parçalama tesisleri, kanatlı kesimhanesi (yalnızca Kastamonu, Mersin, Çankırı İllerinde), kanatlı parçalama tesisleri (yalnızca Kastamonu, Mersin, Çankırı İllerinde), meyve ve sebze işleme ve su ürünleri işleme sektörleri için uygundur.

IPARD PROGRAMI 103 SEKTÖRÜ SIRALAMA KRİTERLERİ

 

KRİTERLER PUAN
Başvuru sahibi mevcut bir işletme ise 40
Başvuru sahibi bir üretici örgütü veya üretici örgütünün hâkim

ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise

25
Yatırım 500 bin Avrodan daha az ise 20
Yatırım, yenilenebilir enerjinin üretilmesini içeriyor ise 10
Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) kadın ise 5
TOPLAM 100

 

YDM Grup deneyimli kadro ve geniş iş ağı ile gücünüze güç katar...